معرفی محصولات

خمیر دندان کرست، مخصوص کودکان (Crest Kid’s Toothpaste Featuring Disney’s Frozen Pump)

خمیر دندان ضد پوسیدگی کرست مخصوص کودکان مدل Sparkle Fun

خمیر دندان اورال بی سری Gum and Enamel Repair مدل Extra Fresh

خمیر دندان اورال بی سری Gum and Enamel Repair مدل Gentle Clean

خمیر دندان اورال بی سری Gum and Enamel Repair مدل Original

خمیر دندان اورال بی سری Pro-Expert مدل Healthy Fresh

دهان شویه کامل و خمیر دندان سفید کننده اورال بی (Complete Mouthwash and Whitening Toothpaste)

خمیر دندان اورال بی سری Pro-Expert مدل Sensitive + Gentle Whitening

خمیردندان اورال بی سری Pro-Expert مدل Stages ( ویژه ی کودکان )

خمیردندان اورال بی سری Pro-Expert مدل Whitening (سفید کننده)