ارتودنسی کودکان

التهاب لثه در طول درمان ارتودنسی می تواند نشان دهنده ی ابتلا به بیماری لثه و یا التهاب لثه نیز باشد.

التهاب لثه در طول درمان ارتودنسی

دندانپزشکی با آرامبخش

کودک تا چه مدت باید از نگهدارنده ی ارتودنسی استفاده کند؟

دندانپزشکی با آرامبخش

درمان ارتودنسی کودک چقدر طول می کشد؟

دندانپزشکی با آرامبخش

مصرف چه غذاهایی برای کودکانی که براکت دارند ممنوع است؟

دندانپزشکی با آرامبخش

آیا براکت ارتودنسی می تواند باعث آلرژی شود؟

دندانپزشکی با آرامبخش

چگونه می توان درد ناشی از براکت را کاهش داد؟

دندانپزشکی با آرامبخش

کمترین سنی که کودک می تواند از براکت استفاده کند چه سنی است؟

دندانپزشکی با آرامبخش

کودک من چه زمانی باید به متخصص ارتودنسی مراجعه کند؟

دندانپزشکی با آرامبخش

چه زمانی یک دندانپزشک می تواند به جای ارتودنتیست، درمان ارتودنسی را انجام دهد؟

پیشگیری و درمان زود هنگام ارتودنسی برای کودکان