فاطمه رستمی

زبان جغرافیایی با این نام شناخته می شود زیرا باعث ایجاد ضایعاتی به شکل جزیره یا نقشه می شود. به طوری که وقتی به زبان نگاه می کنید، ظاهر این لکه ها مانند نقشه است.

زبان جغرافیایی

اگر شما هم جزو افرادی هستید که به دلیل ترس از دندانپزشکی یا ترس از دندانپزشک مداوم درمان خود را عقب می اندازید بهتر است بدانید که این موضوع قابل حل شدن است.

ترس از دندانپزشکی

کرونا و دندانپزشکی

ارتباط سلامت دهان و دندان و کرونا ویروس

دندانپزشکی با آرامبخش

ماری جوآنا چه تاثیری بر سلامت دهان و دندان دارد؟

دندانپزشکی با آرامبخش

کوکائین چه تاثیری بر سلامت دهان و دندان دارد؟

دندانپزشکی با آرامبخش

هروئین چگونه می تواند باعث ایجاد مشکلات سلامت دهان و دندان شود؟

دندانپزشکی با آرامبخش

مت آمفتامین چگونه می تواند باعث بروز مشکلات سلامت دهان و دندان شود؟

دندانپزشکی با آرامبخش

در صورت مصرف نوشیدنی ورزشی، برای جلوگیری از پوسیدگی دندان چه کار باید کرد؟

دندانپزشکی با آرامبخش

چه زمانی در حین تمرین به جای آب به نوشیدنی ورزشی نیاز دارید؟

دندانپزشکی با آرامبخش

آیا اسید سیتریک موجود در نوشیدنی های ورزشی برای دندان ها مضر است؟